agenda voor bewust en spiritueel leven

Gegevensbeschermingsbeleid (of privacybeleid)

GB20180501-1

Categorieën persoonsgegevens

Zie Register van verwerkingsactiviteiten.

Doeleinden gegevensverwerking

Zie Register van verwerkingsactiviteiten.

Beginselen van verwerking van persoonsgegevens

Buzzbie verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het laten functioneren van de aangeboden dienst en voor beveiligingsdoeleinden. Bovendien ben je op elk moment zelf heer en meester over wat je wel of niet bij Buzzbie wenst vast te leggen.

Welke rechten heb je als Buzzbie-lid?

Als lid van Buzzbie heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast heb je de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage en wijzigen van je gegevens; je hebt toegang tot je gegevens als je inlogt bij Buzzbie.
  2. Het recht je gegevens te wissen; dit doe je door in te loggen en je lidmaatschap op te heffen.
  3. Het recht alle geregistreerde gegevens te ontvangen.

Hoe beveiligt Buzzbie je gegevens?

Zie Register van verwerkingsactiviteiten.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Zie Register van verwerkingsactiviteiten.

Welke cookies gebruiken we?

Google Analytics

Buzzbie gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het algemene gebruik van onze site en om deze te verbeteren. We verzamelen geen individuele maar alleen geanonimiseerde gegevens, en hebben om dit te bewerkstelligen Analytics “privacyvriendelijk” ingesteld. Dit is de reden waarom je op Buzzbie geen cookie-melding ziet.

Zie voor details de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Of de publicatie van Emerce.

Functionele sessie cookie

Buzzbie gebruikt een functionele sessie cookie zodat leden kunnen inloggen en op veilige wijze de site kunnen gebruiken.

Contact

Heb je vragen, stuur ons dan een bericht.