Awareness Through the Body


De weg naar zelfkennis begint bij het lichaam

Awareness Through the Body (ATB) is een uniek programma.
Een uitgebreid pakket sensorische, verstillende en dynamische oefeningen om het innerlijk waarnemingsvermogen te vergroten.
Bijzonder is dat deze manier van werken niet alleen geschikt is voor volwassenen, maar daarnaast specifiek ontwikkeld is voor kinderen!

Aandacht, ontspanning en zelfkennis worden geleidelijk aan ontwikkeld en versterkt. Uitzonderlijk aan deze manier van werken is dat het zowel kinderen als volwassenen gereedschappen biedt om zich bewust te worden van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Het biedt kinderen én volwassenen de mogelijkheid zich bewust te worden van eigen percepties en mogelijkheden, opdat ze zelfbewuste, zelfsturende individuen worden.
Aandacht (concentratie), ontspanning en zelfkennis zijn de pijlers.
Het lichaam is hierbij het instrument om bewustwording op alle niveaus te vergroten. Gericht op 't ontdekken van de relatie tussen verstand, emoties en fysieke lichaam, zoeken we manieren om deze te integreren tot een harmonieus geheel. Hierbij is de waarnemerspositie de sleutel tot het ontdekken van een 'aanwezigheid' in jezelf die vrij is van mentale, vitale en lichamelijke bewegingen.


ATB - persoonlijke ontwikkeling
Deelname aan een ATB- training kan een 'her-ijkpunt' voor jezelf zijn.
Een uitnodiging om een pas op de plaats te maken!
Er zijn momenten waarop spanning ontstaat, werkdruk hoog wordt, grenzen opnieuw gedefinieerd moeten worden.... Momenten waarop je je leven meer in overeenstemming wilt brengen met waar het je in essentie om gaat.

Wat je tijdens ATB doet is 'ruimte' creëren. Door het bewust innemen van de waarnemerspositie, creëer je als het ware een pauze. Een ruimte waarin de mogelijkheid ontstaat je gewone, automatische bewustzijn te vervangen door een 'bewust' bewustzijn.
Nieuwe inzichten ontstaan door een onderzoekende houding naar je eigen manier van denken, reageren en handelen

ATB - OPLEIDING
Naast persoonlijke ontwikkeling zijn er deelnemers (opleiding) met een beroepsmatige interesse : professionals werkzaam in mensgerichte beroepen, die hun ervaring, kwaliteit en kennis willen vergroten (trainers, coaches, docenten, instructeurs, supervisoren, therapeuten; mensen die op wat voor manier dan ook met volwassenen/kinderen werken).
De ‘ontwerpers’ van ATB, Aloka Marti en Joan Sala, wonen in Auroville (spirituele gemeenschap in Zuid India). Ongeveer één keer per jaar geven zij hun trainingen in Nederland.
Zij werken ruim 20 jaar intensief met kinderen van 3 tot en met 18 jaar. Daarnaast werken zij met volwassenen.
Oefeningen zijn nauwkeurig en precies opgebouwd.


'In our work we focus on 'the use of oneself'. This allows people to learn and consider what they do, how they act, feel and think, instead of only reacting to situations.'

Meer informatie?
awarenessinfo@gmail.com

 

Stuur Awareness Through the Body een bericht

Vrijblijvend, en je e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.