Share Nederland


Share Nederland / Share International – Achtergrondinformatie

Overal worden mensen zich bewust van het feit dat de oude wegen van hebzucht en wedijver niet meer werken. Deze tijd vereist een geheel nieuwe benadering.

Volgens kunstenaar, schrijver en esotericus Benjamin Creme is dit het moment waarop Maitreya, de Wereldleraar, heeft gewacht om openlijk te verschijnen. Als avatar voor de nieuwe tijd kent Maitreya slechts onvoorwaardelijke liefde en onmetelijke wijsheid; tegelijkertijd is Hij een vriend en broeder van de hele mensheid.

Samen met Zijn groep verlichte leraren, de Meesters van Wijsheid, en ondersteund door de Ruimtebroeders, keert Hij terug in de wereld van alledag om ons te helpen de dringendste wereldproblemen op te lossen. Zij zijn nu in de wereld om ons te inspireren tot de schepping van een beschaving die gebaseerd is op samen delen en rechtvaardigheid, zodat alle mensen kunnen beschikken over het minimaal noodzakelijke om te leven: voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs.

Sinds 19 juli 1977 woont Maitreya in de Aziatische gemeenschap van Londen en verschijnt Hij geleidelijk in het openbaar. Onder verschillende namen verwacht, is Maitreya de Wereldleraar voor alle mensen, gelovig of niet.

Tussen 1988 en 1993 gaf Maitreya een reeks voorspellingen via twee journalisten in Londen.
Deze voorspellingen, die als persbericht naar de media werden verzonden en in Share International zijn gepubliceerd, komen nu uit.

Als een modern mens die betrokken is bij de problemen van deze tijd, heeft Maitreya sindsdien achter de schermen van onze veranderende wereld gewerkt. De uitstroom van Zijn buitengewone energie was de impuls tot dramatische ontwikkelingen op velerlei gebied: het einde van de Koude Oorlog, de eenwording van Duitsland, de beëindiging van de apartheid in Zuid-Afrika, de toenemende kracht van de stem van het volk die vrijheid en rechtvaardigheid eist, en de wereldwijde aandacht voor bescherming van het milieu.

Al bijna 40 jaar bereidt esotericus, schrijver en internationaal spreker Benjamin Creme de wereld voor op de grootste gebeurtenis in de geschiedenis: de verschijning van Maitreya, de Wereldleraar, en Zijn groep Meesters. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben Zijn informatie gehoord en zijn in gespannen afwachting van die grootse gebeurtenis. Volgens Creme hoeven we niet lang te wachten om Hem te zien.

Een bijzondere ufo-‘ster’, die sinds december 2008 over de hele wereld wordt gezien, is het teken dat de openlijke missie van Maitreya is begonnen en sinds januari 2010 heeft Hij, ofschoon nog niet onder Zijn eigen naam, vele interviews gegeven op tv-zenders in Amerika, Mexico, Brazilië, Rusland, China, Japan, Indonesië, Vietnam, Maleisië en India. Interviews in andere landen zullen volgen.

Maitreya’s woorden zijn rechtstreeks aan ons gericht: “De problemen van de mens zijn reëel, maar oplosbaar. De oplossing ligt binnen jullie bereik. Neem de nood van je broeders als maatstaf voor je daden, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.

Benjamin Creme is de auteur van vijftien boeken – die zijn vertaald in elf talen – en is de hoofdredacteur van het maandblad Share International dat lezers heeft in 70 landen. Voor dit alles ontvangt hij geen enkele vergoeding.

Stichting Share International is een stichting zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt de informatie te verspreiden over de aanwezigheid en het werk van Wereldleraar Maitreya, de transformatie van onze wereld die daarvan het gevolg is en de rol die Transmissie-meditatie daarin vervult. Share International wordt gesteund door een wereldwijd netwerk van vrijwilligers, die in Nederland samenwerken binnen de stichting Share Nederland.

Het Informatiecentrum aan de Tweede Oosterparkstraat 322 te Amsterdam is geopend:
maandag en zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
dinsdag tot en met vrijdag 11.00 – 16.00 uur
Telefoon: 020 – 694 62 62 of 020 – 665 76 10.

Voor nadere informatie, de agenda voor lezingen en workshops, boeken, maandbladen en de laatste ontwikkelingen: www.sharenl.org


 

Stuur Share Nederland een bericht

Vrijblijvend, en je e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.